Erelonen

Gratis rechtsbijstand

Veel mensen (ook advocaten) vergeten dat jij als klant -zonder het te beseffen- vaak recht hebben op gratis rechtsbijstand zodat de ereloonstaat van de advocaat ten laste van de verzekeraar valt. Desgevallend kan jij een advocaat naar keuze aanstellen.

Een rechtsbijstandverzekering wordt vaak afgesloten voor een BA verzekering (wagen), maar ook bij jouw familiale verzekering is dit mogelijk of wordt er zelfs een specifieke rechtsbijstandsverzekering afgesloten voor een gans resem aan geschillen, zodat er soms ook dekking wordt verleend voor het procederen bij familiale geschillen (alimentatie…).

Om te weten of jouw verzekering dekking verleent, kan je mij steeds vrijblijvend contacteren. Ik ga dan voor jou na of je recht hebt op rechtsbijstand en contacteer je dan voor verdere bespreking van het dossier.

Contacteer ons

Wat kost een advocaat / is het de moeite om te procederen?

In ons land kan het Amerikaanse “no cure no pay”-principe (geen resultaat, geen kosten) niet worden toegepast. Als advocaat kunnen wij immers geen resultaatsverbintenis aangaan. Ik kan jou enkel garanderen dat ik de beste inspanningen zal leveren om jouw belangen optimaal te behartigen. Ik dien uiteraard ook vergoeding van mijn prestaties te vragen, onafhankelijk van het uiteindelijk bereikte resultaat.

Tijdens een eerste consultatie kunnen de pro’s en contra’s samen afgewogen worden, waarna je zelf kan beslissen.

Graag verwijs ik naar de talrijke reviews van mijn klanten waaruit blijkt dat bij de opmaak van mijn ereloonstaten steeds de nodige gematigdheid aan de dag wordt gelegd.

Onder mijn ‘rubriek algemene voorwaarden’ vind je een meer gedetailleerde opgave van de door mij gehanteerde standaard ereloontarieven en kosten, maar afhankelijk van de aard en omvang van de zaak kan hiervan uiteraard in voorafgaandelijk wederzijds overleg afgeweken worden.

Het standaard ereloon bedraagt € 150 per gepresteerd uur. Voormeld basisuurloon per uur (excl. 21 % BTW) kan onder meer aangepast worden afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, de complexiteit, de tijdsdruk, de aard en omvang van de zaak. Ingeval van een gunstige uitspraak, beslissing, onderhandeling of afhandeling, kan daarnaast nog een succes-fee in rekening gebracht worden. 

Naast de prestaties die wij voor u leveren, brengt de behandeling van jouw dossier ook een aantal kosten teweeg die per eenheid worden aangerekend ; zo vb Dactylografie en briefwisseling: € 10,00 ; kopies - scans: € 0,50 ; kilometervergoeding : € 0,60… dit alles (excl. 21 % BTW) per kilometer.

Terloops de procedure worden provisiefacturen opgevraagd en bij het afsluiten van het dossier stuur ik je een slotfactuur op met volledige transparantie in de aanrekening van mijn prestaties.