Juridisch advies

Aansprakelijkheid & verzekeringen

Een ongeval is zo gebeurd. Maar de nasleep ervan is vaak veel omvangrijker dan het voorval zelf. Wie is er aansprakelijk? Wie is verantwoordelijk voor minderjarigen? Was de daad onopzettelijk of juist niet?..

Ik behandel zowel zaken betreffende de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van ondernemingen en particulieren. Ik geef advies en begeleid je graag bij procedures inzake professionele aansprakelijkheid (dokters, architecten, aannemers, studiebureaus, medische en paramedische beroepen, makelaars, …) , bestuurders-aansprakelijkheid en productaansprakelijkheid. Dit zowel tijdens de onderhandelingen, het formuleren van een ingebrekestelling en schade-eis of juist bij het afweren van een vordering tot schadevergoeding.

Niet alleen behartig ik jouw belangen voor de burgerlijke en strafrechtbanken maar ook buiten de rechtbanken om (bv. arbitrage, minnelijke expertises en onderhandelingen). Mijn aanpak daarbij is -waar mogelijk- preventief en steeds oplossingsgericht.

beeld

We zijn voor veel zaken verzekerd: Voor sommige zaken verplicht (auto, arbeidsongevallen), voor andere vrijwillig (familiale, reis, rechtsbijstand, ..). Het verzekeringscontract bepaalt de relatie tussen u, de verzekeringsnemer, en de verzekeraar.

 

  • Dekking en omvang van bepaalde risico’s (overlijden, ongevallen, verkeer, brand, aansprakelijkheid ouders,…).
  • Terugvordering door de verzekeraar van de door haar betaalde vergoedingen.
  • Uitlegging van polisvoorwaarden.
  • Fraude bij de totstandkoming van het verzekeringscontract of bij de aangifte van een schadegeval.
  • Aansprakelijkheidsverzekeringen (waarborg BA).
  • Rechtsbijstandsverzekering.
  • Arbeidsongevallenverzekering.