Juridisch advies

Bewindvoering

Soms komt het voor dat mensen (meestal op oudere maar ook soms op jeugdige leeftijd) geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, wegens hun gezondheidstoestand niet (meer) in staat zijn om hun vermogen te beheren: bijv. psychisch zieken, demente bejaarden, mensen met een mentale handicap, comateuse patiƫnten, ... De bewindvoering biedt hier een oplossing.

De bewindvoerder wordt aangesteld door de Vrederechter, op verzoek van elke belanghebbende partij (bijv. de betrokken persoon zelf, een familielid, het verzorgingstehuis, de procureur des konings, ...). De Vrederechter stelt als bewindvoerder een vertrouwenspersoon aan. Dit kan een familielid zijn, maar vaak wordt een advocaat aangesteld. De advocaat is immers de vertrouwenspersoon bij uitstek: hij is onafhankelijk in zijn bestuur en is ook gespecialiseerd in het beheer van goederen. Hij is bovendien deontologisch verplicht zijn beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

jfkmlsjf

Het beheer gebeurt met "open boekhouding", nl. o.m. met een jaarlijks verslag van de bewindvoerder aangaande de staat van het vermogen, de inkomsten, de uitgaven, ... Voor een reeks handelingen kan de bewindvoerder slechts optreden mits een voorafgaandelijke toelating van de Vrederechter.

Indien je meer informatie wenst kan je steeds bij mij terecht. Ik zal je graag de procedure nader toelichten en je bijstaan bij het indienen van een verzoekschrift bij de Vrederechter.