Juridisch advies

Onbetaalde facturen / incasso

Je hebt onbetaalde facturen en wenst snel op de bal te spelen? Ik zorg voor een adequaat incasso-beleid, waarbij ik je stap voor stap begeleid bij het invorderen bij jouw debiteurs.

Ondernemers komen regelmatig in aanraking met wanbetalers. Soms is het voldoende om een ingebrekestelling op te stellen, maar wanneer de ingebrekestelling niet voldoet aan de wettelijke vereisten kan dat verregaande consequenties hebben en zou je zelfs een schadevergoeding mis kunnen lopen, of erger.

Ik help je graag bij de invordering van jouw onbetaalde facturen, waarbij altijd de vraag wordt gesteld of de kosten van een procedure opwegen tegen de mogelijke opbrengsten.

Daarnaast adviseer ik jou ook graag over bv. correcte en sluitende factuurvoorwaarden, of controleer ik in hoeverre uw bestaande algemene / bijzondere verkoopsvoorwaarden voldoen aan de huidige wettelijke vereisten.