Juridisch advies

Personen- en familierecht

Het leven is een dynamische ervaring en in een mensenleven kan heel veel gebeuren waar het hele gezin bij betrokken wordt : samenwonen, trouwen of adoptie. Maar familierecht beslaat ook de minder aangename momenten zoals bv. echtscheiding, voogdijregeling, alimentatie en omgangsregeling.

Jurgen Dehamers

Uit ervaring weet ik dat deze gebeurtenissen de nodige emoties met zich meebrengen. Ik beschik over een zeer ruime ervaring in allerhande materies en procedures die verband houden met het personen- en familierecht : zo onder meer wat betreft alle mogelijke geschillen met betrekking tot huwelijk, echtscheiding, samenwonen, naamsveranderingen, erfenissen, vereffening en verdeling, nalatenschappen,… kortom alle mogelijke procedures voor de Jeugd- Familierechtbank en de Rechtbank van Eerste Aanleg.