Juridisch advies

Overeenkomsten

Zowel particulieren als ondernemingen zien zich geregeld geconfronteerd met overeenkomsten. Ik verleen advies bij zowel de totstandkoming van contracten van allerlei aard alsook behartig ik jouw belangen wanneer je met een gerechtelijke procedure geconfronteerd wordt.

Als ondernemer concentreer je je het liefst op de ‘big picture’ van jouw bedrijf. Uit ervaring blijkt echter dat zaken soms kunnen vastlopen op de ‘kleine lettertjes’. Bij het ondertekenen of opstellen van commerciële contracten voor bijvoorbeeld distributie, licenties, franchising of het opzetten van samenwerkingsverbanden, is het van cruciaal belang dat alle details de juiste aandacht krijgen. 

Maar ook als particulier word je geregeld geconfronteerd met overeenkomsten van allerlei aard (koop, leasing, huur, borgstelling,…).

Daarom heb je een waakhond nodig die je kan behoeden voor de valkuilen, de details nauwlettend in de gaten houdt en oog heeft voor jouw belangen ; kortom een handelspartner die je deskundig adviseert en voor jou onderhandelt en bemiddelt of gerechtelijk verdedigt.